Ultrakevytlentäminen
Kiinteäsiipiset B-luokan ultrakevyet ovat enintään kaksipaikkaisia.

Ikarus C 42 CSS - OH-U700

Uuden painoluokan ultrakevytkone. Maksimi lentoonlähtöpaino 560kg Hankittu syksyllä 2022

Murphy Renegade Spirit - OH-U253

Yksityiskone, toimii Lapinlahdelta.

Ikarus C 42 B - OH-U496

Myyty syksyllä 2022

Untitled | B&F Funk FK-9 Mk4 Utility

OH-U508

Toimii Iisalmessa.

Flight Design CTSW - OH-U551

Toimii Iisalmesta. Myyty vuonna 2022.

Beaver RX550 - OH-U236

Varastoitu

Ultrakevytkoulutuksesta; minustako lentäjä?

Useat meistä haaveilevat lentämisestä, se on ikiaikainen syvätä kumpuava kaiho.  Kuuluisiko sen ääntä kuunnella?  Mitä se käytännön tasolla merkitsisi?

No, teorioilla on hyvä aloittaa. Meillä ne ovat yleensä helmi-huhtikuussa.

UPL teoriakoulutus on ryhmitelty selkeisiin asiakokonaisuuksiin, jotka sitten tentitään erillisinä. Teoriat eivät ole mitenkään ylivoimaisen vaikeita, loogisesti esitettävät asiat tallentuvat usein muistiin yhdellä kuuntelukerralla. Oppimateriaali on myös tarjolla sähköisenä tai kirjallisena, joten kertaaminen on helppoa. Tentin läpäisyvaatimus oikeilla vastauksilla on varsin korkea, mutta tentin voi uusia, tarvittaessa useamminkin. 

Hyväksytysti suoritetusta teoriakoulutuksesta saa todistuksen. Se on voimassa kaksi vuotta tenttipäivistä ja sen voi uudistaa tenttimällä kokeet uudelleen, jolloin voimassa olo jatkuu edelleen kaksi vuotta. Mikäli suorittaa lentokoulutuksen hyväksytysti ja hakee lupakirjan, teoriat ovat automaattisesti voimassa saman, minkä lupakirjakin.


Teoriakurssilla käydään läpi ilmailun radiopuhelinliikenne ja tentitään ne teoriassa. Lentokoulutuksen yhteydessä suoritetaan radiopuhelinliikenteen käytännön harjoittelu. Lupakirjan hakemisen yhteydessä haetaan samalla ilmailun radiopuhelinliikenne kelpoisuus, joka on edellytyksenä ilmailuradioiden käytölle. Ilman lentolupakirjaa radiopuhelimen käyttökelpoisuudelle pitää hakea erillinen todistus.


Ultrakevytilmailu vaatii lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen, joka pitää olla hankittu ennen ensimmäistä yksinlentoa. Lääketieteellinen kelpoisuustodistus myönnetään virallisen ilmailulääkärin tarkastuksen perusteella. Kuopiossa on esimerkiksi pari ilmailulääkäriä. Lähtökohtaisesti mitään toimintakykyä lamauttavaa sairautta ei sallita ilmailussa, ellei se ole lääkityksellä hallittavissa. Lääketieteellinen kelpoisuustodistus pitää uusia iästä riippuen muutaman vuoden välein käymällä uudelleen ilmailulääkärin tarkastuksessa.


Painopisteohjattavien moottoroitujen ultrakevytliitimien (trike) toiminta ei edellytä lääketieteellistä kelpoisuustodistusta. Lentäjän on annettava terveydentilavakuutus, jossa itsearvionnin perusteella katsoo itsensä riittävän terveeksi. Jos voimassa oleva ajokortti löytyy, se yleensä on tae riittävän normaalista terveydestä.


Lentokoulutuksen voi aloittaa sopimalla opettajan kanssa hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Teorioita pitää olla tentittynä vasta ennen ensimmäistä yksinlentoa. Lapinlahden Ilmailijoilla on käytettävissä uusi Ikarus C 42 CS ultrakevytkone, joka on uuden painoluokan ultrakevyt maksimilentoonlähtömassan ollessa 560 kg. Kuopion Lentäjillä on Eurostar kone, jonka panoraja on 450 kg. Näiden kerhokoneiden lisäksi Kuhmon kerhon Zephyr on koulutusluvissamme samoin kun Kiuruveden Apollo Fox. Koulutus on mahdollista myös omalla tai kimppaomisteisella koneella, kunhan se liitetään koulutuslupaamme.


Lentokoulutus maksaa keskimäärin 155€/tunti, riippuen käytettävästä koneesta. Kerho perii koulutusluvalla annetusta lentotunnista 15€ ja koulutuskorvauksena 40€. Koneen osuus sisältää polttoaineen ja on tätänykyä keskimäärin 100€/tunti.


Ennen ensimmmäistä yksinlentoa lennetään toisen lennonopettajan kanssa välitarkastuslento, jolla tarkastetaan oppilaan kykenevyys suoriutua itsenäisesti lentotoiminnan vaatimuksista. Tämän hyväksytyn suorituksen jälkeen oppilas voi lentää yksinlentoja opettajan valvonnassa.

Kun koko lentokoulutusohjelma on suoritettu hyväksytysti, lennetään lopputarkastuslento erikseen valtuutetun tarkastuslentäjän kanssa. Näistä tarkastuslennoista maksetaan erillinen korvaus tarkastajalle. Kun kaikki on hyväksytty ja koulutus maksettu, voidaan hakea Trafilta lentolupa.


Tämän jälkeen oppilaasta on tullut lentäjä. Lentäjäkään ei ole koskaan täysin valmis, vaan taidot ja tiedot karttuvat koko ajan. Kokemusta pitää kartuttaa erilaisilla tehtävillä ja olosuhteilla, kokeilla eri lentolaitteita ja hankkia lisäpätevyyksiä. Englanninkielinen radiolupa avaa mahdollisuuden lentää ulkomailla (huomioiden kohdemaan vaatimukset). Kellukekelpuutus päästää vesilentämisen maailmaan ja opetajakelpuutus avaa mahdollisuuden päästä opettamaan uusia ihmisiä ilmailun avaraan todellisuuteen.


Kerhotoiminta on harrastuksen ylläpidon kannalta tärkeässä osassa. Sen kautta pääsee syvemmälle laitteiden ylläpitoon ja tutustumaan muihin harrastajiin. Ilman kerhotoimintaa ja sen piirissä tapahtuvaa vapaaehtoistyötä Suomessa ei olisi montakaan ultrakevytkouluttajaa saatika konettakaan.

Kerhotoiminta takaa mielekkään yhteistoiminnan lisäksi jatkuvuutta ja kulujen kurissa pysymistä koko lentotoiminnassa. Osallistujilta ei edellytetä mitää erityistaitoja. Kaikki sopivat mukaan ja pikku hiljaa kiinnostuksen mukaan pääsee yhä enemmän perehtymään huoltoihin, paperitöihin, toiminnan ideointiin, lentoretkien suunnitteluun, makkaran paistamiseen tai vaikka simulaattorin viritelyyn yhä paremmaksi. On tärkeää kerätä kuppilatiimaa, kuulla muden harrastajien onnistumisista ja virheistä, joista on otettu opiksi. Se auttaa kehittämää omaa taivalta, välttämään riskejä ja kokeilemaan jotain toimivampaa tai hienompaa.


Nykyaika kiireineen ja varausjärjestelmineen kutistaa helposti harrasteajan vain siihen omaan lentoon. Se on toki mahdollista tehdä niinkin. Mutta kerhotoiminta vasta avaa sen historian jatkumon menneiden aikojen sankareista ovella kolkuttelevan tulevaisuuden välille, johon pääsee mukaan vain ilmailuyhteisön elävän kohtaamisen kautta. Kun hyvän lentopäivän jälkeen nuotiolla makkaraa tiristellään ja kiireettömästi annetaan ajatusten lentää.


Kysymys ei ole siitä, pystytkö siihen. Kysymys on siitä, haluatko seurata Antoine de Saint-Exuperyn tai Richard Bachin polkuja, jotka nostaa jalat irti ikiaikoja meitä kahlinneen maan otteesta.


https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ultrakevytlentajan-lupakirja